Åpner gåetie

Og bare for å gjør det klart. Gåetie er det samiske ordet for gamme.

Her fra byggingen av den nye torvgamme på campus Røstad i november. Nå åpånes den offisielt. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Kultur

Det som har fungert som en fjellets bolig i århundrer, har nå også fått en beliggenhet «i byen». Bygd etter prinsippene slik en tradisjonell sørsamisk torvgamme skal være. For Nord universitet betyr det praktisk talt et nytt undervisningsrom midt i campus Røstad på Levanger.