Marsimartnan får Røros-hjelp

Kjærkomment påfyll av hestekrefter.

Martnasgeneral Gunn Oline Lyngsmo har tatt seg en tur til Sjøparken for å koste litt snø av statuen av fôrbonden og hesten som er det fremste symbolet på Marsimartnans 1000-årige historie.  Foto: Trond Blikø

Kultur

Hestekaravane fra Røros til Marsimartnan.