Stiller med kanon og sabler

Vi får håpe det ikke blir bruk for dem. På ordentlig.

Per Jarle Eriksen med en kavaleriuniform slik den var vedtatt å være i 1718.  Foto: Roger M. Svendsen

Vi hadde ikke noe politivesen å snakke om. Lensmannen var først og fremst en skatteinnkrever.Per Jarle Eriksen

Kultur

Slik de gjerne ble tilkalt i gamle dager. Den gang kavaleristene ble mobilisert for å rydde opp i bråk og tumulter, og kanskje enda viktigere: Være til stede for å hindre at at nettopp fyll og fanteri fikk noen sjanse til å eskalere i utgangspunktet.