En trist historie fra Marsimartnan

Dette skjæret har en historie å fortelle.

Kjøpmannsdauen tatt på fjæra sjø.  Foto: Asbjørn D. K. Eklo

Kultur

Året var 1840. Det var martna i byen. Det kom folk helt fra Vesterålen i nord og fra Ålesund og Sunnmøre i syd, for å kjøpe og selge på Marsimartnan. Det hadde blitt mange flere svenske besøkende etter at den nye veien over fjellet var åpnet noen år tidligere.