Hedret flere veteraner på årsfesten

Etter å ha lagt bak seg et svært bra år.

Trond Peder Nilsen 25 år, Olaf W. Stamnes 50 år og Svein Skjei 25 år. Alle foto: Paul N. Fuglesang. 

Kultur

Levanger mannssonglag hadde sitt årsmøte den 19.02.2019 og årsfesten på Røstad den 02.03.2019.

Styret i 2018 har bestått av formann John Grønli, nestformann Odd Joar Røthe, sekretær Hans Vist, kasserer Magnar Heir og styremedlemmer Odd Arne Indal og Ivar Sagmo.

Også i 2018 har Kai Lennert Johansen dirigert koret. Dette har han utført på en inspirerende og humørfylt måte.

Helge Skjærpe og Helge Øyan har også som vikarer dirigert koret ved flere anledninger.

Medlemstallet er stabilt ca. 55 sangere, men det er helt avgjørende for framtidig aktivitet at koret kan rekruttere nye, yngre sangere.

Også 2018 har vært et bra år for koret. Det har vært særdeles godt oppmøte på konserter og øvelser.

Koret sang i Levanger kirke den 28.01.2018 i forbindelse med Okkenhaugåret.

Jan Flatås 50 år. Hans Vist (t.v.) deler ut. 

Koret deltok også i 2018 under fakkelnatta på Marsimartnan 2. mars. Vi hadde vi stand/tablå og driftet lavvoen med salg og musikk. Koret var med i 17. mai - arrangementet på tradisjonelt vis med deltagelse i borgertoget og påfølgende sang på torvet. Koret sang på sykehuset nasjonaldagen. LMS deltok den 24-28.05. juni på korfestival i YORK. Den 3. oktober sang vi før filmen « For vi er gutta «. Den 28.10. deltok vi på Stiklestad nasjonale kulturhus under jubileumskonserten til Okkenhaug. Korint Cup på Inderøy den 5. november resulterte i sølvmedalje i åpen klasse. Julekonserten var den 16. desember i Levanger Kirke sammen med Levanger Musikkforening. Hans Erik Bragstad Vist var med som solist. Koret har også sunget på Breidablikktunet og Breidablikk, Okkenhaug, i Levanger 10.12. Koret har også sunget i begravelse og runde bursdager til medlemmene i koret.

Levanger Mannssonglag har i 2018 levd opp til målsettingen om å være en aktiv kulturfaktor i Levanger. Dette er en av de viktigste oppgavene for koret. LMS ser det som avgjørende at dette forsetter i årene framover.

Koret hadde sin tradisjonelle årsfest den 02.03.2019. LMS delte ut utmerkelser for godkjente sangerår. 5 år til Ragnar Hofsnes og Jan Inge Jacobsen, 10 års utmerkelse til Jarle Olsnes, 15 årsmerket til Audun Sende, Torgeir Hynne, Odd J. Røthe og Erling Thorhus og 20 årsmerket til Pål Flatås. Den Gyldne Lyre for 25 sangerår til Svein Skjei og Trond Peder Nilsen. 50 års Pokal til Olaf W. Stamnes.

Følgende fikk utmerkelse fra Norges Korforbund: Per Tore Johansen 40 år og Jan Flatås for 50 år som aktive sangere. Hans Vist foretok utdelingen.

Per Tore Johansen 40 år. Hans Vist (t.h.) deler ut.