Symfoniorkester skapte jubel i Festiviteten

Anmelderen er imponert over fremførelsen til Elias og Andreas Grimstad. Foto: Ole Kristian Salater  Foto: Ole Kristian Salater

Kultur

Vi er vant til at klassiske konserter blir belønnet med applaus etter en fin konsert, men maken til begeistring etter den konserten som vi opplevde i Festiviteten søndag kveld er rekord

Og orkestret måtte trå til med ekstranummer. Programmet var lagt opp meget publikumsvennlig, med svisker fra den klassiske musikkfloraen. Apropo: «Klassiske svisker» så er ikke det noe negativ ladet. Det blir brukt i forbindelse med særlig hørbare stykker fra operaer hvor man husker et musikkstykke bedre enn andre.

Det stykke man husker best blir da den såkalte «sviskeren» i operaen. Søndagens program var lagt opp med såkalte «klassiske svisker», men det må ikke forringe orkestrets prestasjoner.

All musikk er vanskelig å fremføre, og vi må også bare berømme Laila Grendahls fine og presise dirigering.

Orkestret presenterte for anledningern to fremragende musikere: Elias og Andreas Grimstad, på henholdsvis fiolin og bratsj, som spilte : P. Coletti's «Moonlight journey». Jeg har ikke hørt dette musikkstykke før, men jeg kunne bare konstatere at fremførersen holdt profesionelle mål.

All ære til Levanger kulturskole hvor de har trådt sine barnesko. Det er de ikke alene om fordi at Levanger kulturskole har et godt rennome som arnested for flinke elever.

Frol symfoniorkester er også en institusjon som Levanger kan være stolt av. Blant annet for at her har kommende musikere mulighet til å få sin første erfaring i tilfelle de vil velge musikken som yrke.

Levanger er heldig som kan slå i bordet med å ha både universitet og symfoniorkester, storband, og en særdeles aktiv musikkforening.

Ole Kristian Salater