Går i fronten for nytt akademi

Ungdommer med interesse for utøvende musikk, får anledning til å dykke dypere.

Elevene på det nye Musikkakademiet i Levanger kan bli en grunnstamme i større samproduksjoner. Dette bildet er fra oppsettingen «Fame - the musical» fra 2014, under regi av Kulturskolen.  Foto: Roger M. Svendsen

Kultur

Kulturskolen i Levanger gjør tilbudet bredere og etablerer nå et nytt musikkakademi for elever i 11-19-årsalderen. I praksis betyr det et nytt fellesfag hvor meningen er å undervise i bredden av grunnleggende teoretiske og praktiske emner som tilhører musikkfaget.