Ildsjeler tar tak: – Folkeparken i Verdal må tenke nytt

Allerede i slutten av juni blir første nye arrangement.

Torfinn Hofstad i Norsk på norsk, flankert av Folkeparkens venners Terje Falstad og Svein Edvard Selnes i området for nye «Miniparken».  Foto: Privat

Kultur

Før den tid er det naturligvis tid for den årlige Vømmølfestivalen i månedsskiftet mai/juni. Men etter det var egentlig sesongen slutt i Folkeparken, siden det ikke blir Trønder-Rock med Åge Aleksandersen i år.