Møtes et par ganger i uka for å spille: – Nærmest en motpol til dataspill

Kultur

«Asken fra den første verdenskrigen forurenser fortsatt snøen i 1920-tallets Europa. Den kapitalistiske bystaten kjent som "The Factory", som forsynte krigen med krigsroboter, har lukket dørene, og har tiltrukket seg oppmerksomheten til flere nærliggende byer.»