Bill.mrk.: Ungdom søkes. Gjerne under 62 år.

Kristin Haugdahl Nøst (fra v.), Oddbjørn A. Hagen, Hans Vist, Henriette Almåsbakk Skogmo, Geir Ole Nilsen og Inga Rennemo Johansen i det kommunale sangutvalget.  Foto: Roger M. Svendsen

Kultur

Kommunen synger, og vil ha deg med på laget.