«Koffer ikke hæng malerian i trær’n?»

Kultur

For åtte år siden spurte folk om de kunne få se nærmere på bildene til maler Greta Tvete Vollan. Da hun hadde for lite plass inne huset, tok hun hagen i bruk.