Variabelt fremmøte - årets olsokvær har trolig vært for hett

Det har blitt hett både for aktører og publikum under årets spelforestillinger.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

Hetebølgen har virket inn på publikumstilstrømningen til amfiet på Stiklestad. Selve Spelet har fått gode omtaler. Med nye rolleinnehavere og nye sceniske grep skulle publikumstallet normalt trukket mer folk enn det har gjort.