Den omstridte bautaen skal fram i lyset, men på en måte som folk kan akseptere

Kultur

Ola Fjellheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen, og holdt søndag et foredrag om kulturminnevern og demokrati under tittelen «Det beste fra i går» i auditoriet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Et 20-talls personer møtte opp til foredraget, hvor Fjellheim også nevnte den omstridte NS-bautaen, som ligger nedgravd på Olavshaugen. Det er Fortidsminneforeningen som eier Olavshaugen, og dermed avgjør hvordan den skal forvaltes for framtiden.