Spelveteranen: For mange andre arrangement uten potensial er hauset opp

Leif Johannes Sagen ser med bekymring på dalende interesse for Spelet om Heilag Olav.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

Leif Johannes Sagen har i en mannsalder vært sterkt knyttet til Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, blant annet gjennom sine år som leder i Spelnemnda. I år var han for første gang siden 1980 på Stiklestad som turist.

– Det var helt fantastisk, uttrykker han.

Dveler over utviklingen

Innherred har spurt ham om å få lov til å gjengi Facebook-innlegget han har lagt ut, der han deler sine tanker om ståa og framtida for Spelet.

– Kunstnerisk er jeg meget positiv til årets utgave og potensialet fremover. Det er det flere år siden jeg har vært, supplerer Sagen til Innherred.

Så det er ikke der det ligger, at publikumstallene har gått ned og faktisk er halvert i løpet av tolv år. I stedet er det andre ting han mener er gjort feil, og bør endres på i årene frem mot den virkelig store markeringen i 2030.

Olsok 2019

Takk for fantastiske dager og kvelder på det gamle slagsted!

Som de fleste er jeg best på etterklokskap, og tankene idag er i stor grad fundert på egne opplevelser, og hendelser fortalt av andre...

I løpet av tolv år er publikumstallet på Spelet halvert, dramatisk utvikling for «alle spels mor». I år var publikum og avisanmeldere svært positive til sceneprestasjonene i Spelet, dette utløste ikke noen som helst storm til billettbua, hva skjer?

Jeg tror den årelange tradisjonen ved SNK om å underkommunisere Spelet markedsføringsmessig har slått rot. Mange arrangement uten potensiale er blitt hauset opp av markedsavdelingen, uten å nevne "Spelet"

Det er ikke moderne å se Spelet, det ser ut som om det er mye viktigere for folk å formidle sin lykke med selfies fra Metallica-konsert enn å framsnakke Stiklestad og Spelet.

I lange tider var Spelet og Stiklestad en del av barneoppdragelsen i Verdal. Foreldre såg det som en del av sin oppgave å formidle vår historie gjennom å ta ungene til Stiklestad!

Er Spelet blitt for gammeldags? Ja, vil mange si uten å ha sett hva resten av Spel-Norge leverer. Årets stiklestadspel viser at dette fremdeles har kraft og vitalitet for å kunne trollbinde publikum i mange ti-år framover!

Hva kan man gjøre? Jeg tror vi må starte med oss selv, her må vi innherredsbygg kjenne vår besøkelsestid. Det blir som med nærbutikken, hvis du ikke bruker den idag så kan du ikke forvente at den skal være der i framtida!

Arrangøren av Olsokdagene bør ta en grundig gjennomgang av festivalkonseptet. Har vi befolkningsgrunnlag for en slik storslått festival, der Spelet er det eneste som trekker utenbygdspublikum? Slår disse arrangementene i hjel hverandre, der de fleste må velge ut fra pengepungen og prioritere?

For min del er opplevelsen av å være på Stiklestad som turist (første gang siden 1980) helt fantastisk! Dette må dere sette av tid til neste år!

Leif Johannes Sagen