Dugnadsånden sjøl har ganske rund dag i dag

Kolbjørn Fostad feirer 75 år i under sjøllagt lavvoduk i Ræinnelva.  Foto: Håkon Bjørngård

Kultur

Kolbjørn Fostad er en mann med mange jern i ilden. Sjansen er stor for at du på en eller annen måte har blitt påvirka av hans arbeid, siden han bosatte seg på Skogn for over 40 år siden.