Fløtta ut

Et liv med latter og galskap - omtaler seg selv som døgn-naver

Bare jeg får stelt meg på håret først, sier Leif Olav Tangen i det vi spør ham om en «selfie». 

Kultur

Galskapen får han til å slappe av. Dersom den er i kontrollerte former, vel å merke. Og hvis den inneholder store mengder fliring.