På grensen til allsang under kaffeslabberas

Hildur Indahl og Marith Bye på Levanger bo og aktivitetssenter - LBAS.  Foto: Håkon Bjørngård

Kultur

Det lyder toner av trekkspill fra bakgården på Levanger bo- og aktivitetssenter i dag.