Klart for kaffesupdag igjen

Liv og røre i Skogn sentrum, kaffesup, Mitt Skogn, trivselsarrangement  Foto: Roger M. Svendsen

Kultur

Lørdag er det Kaffesupdag på Skogn, som nå har blitt en god tradisjon etter hvert.