Da han hørte ulvehylene tok han frem høygaffelen

Mette og Odin Vikvang på sine eldre dager. Foto: Privat. 

Kultur

For et par mannsaldre siden, og vel så det, var det mange mindre leilendingsbruk – særlig oppover dalførene – som måtte spe på forgrunnslaget med å slå og stakke myrgress for å berge gårdens besetning gjennom en lang og værhard vinter. Også oppover Innadalføret var det mange små bruk som var avhengig av å benytte seg av fjellslåtten for å få endene til å møtes. Myrgraset ble dermed en viktig ressurs som var god å ty til når formangelen meldte seg utover i vårknipa. Dette verdifulle vinterforet vart som regel kjørt til gårds med hest og slede, eller dratt heim på skikjelke når skareføre var solid nok til å bære mann og lass.