I år er det 125 år siden denne sjeldenheten i europeisk sammenheng ble etablert

Bebyggelsen omfatter 57 bygninger, hvorav 29 er vernet. 

Kultur

I år er det 125 år siden Rinnleiret militærkavaleri ble etablert i 1894. Mange er ikke klar over dette unike området vi har innerst i Trondheimsfjorden. Historien sier at Rinnleiret har vært brukt som øvingsområde for kavaleri helt fra 1600-tallet. Nordenfjeldske Dragonregiment (DR3) hadde fra 1894 sitt standkvarter på Rinnleiret. Fra da av startet en stor utbygging av staller, verksteder og forlegningsbrakker. Da dragonregimentet ble nedlagt i 1995 stod de fleste av disse bygningene intakte.