Dagens historie

De produserte tresko på kjøkkenet. I de harde trettiåra holdt dette sulten unna husmannsplassen i Inndal.

Husmannsplassen Eide der familien på 12 bodde, og hvor de drev med treskoproduksjon på kjøkkenet. Foto: Ukjent 

Kultur

En verdensomspennende nedgangsperiode inntrådte etter børskrakket på Wall Street i 1929. Sammenbruddet eskalerte i en dyptgående resesjon med vidtgående ringvirkninger, etterfulgt av en enorm arbeidsledighet, også her til lands.