Her jobbet det på et tidspunkt 30 ansatte. Utstillingen er en hyllest til det kreative

Kjemilaboratoriet til Harald Renbjør. 

Kultur

Levanger Fotomuseum inviterer til nyåpning av Renbjørrommet.