Da barnebarnet ikke ville ikke spise egg, tok maleren affære

Steinar Berg har tegnet husdyr og formidler hva disse gir oss mennesker. Her grisen. 

Kultur

- Barnebarnet i Stavanger sa at hun ikke ville spise egg fordi det «kom ut av rompa på høna». Da bestemte jeg meg for å gjøre noe med dette. Jeg malte en ny serie som viser hvilken nytte vi har og har hatt av våre husdyr.