De ble hedret for lang og tro tjeneste

Arne Landfall, formann Rune Kristiansen og Odd Erik Årstadvold 

Kultur

Tradisjonen tro holdt Verdal Mannskor sangerball for sine medlemmer og gode venner siste helg.