Ti på topp

Det finnes tre veger til toppen - 3.000 fant riktig veg i fjor

På Våttåberget er et utsiktstårn.  Foto: Innsendt

Kultur

Det finnes tre veier til Våttåberget.Alternativ 1: Fra Perhaugen

• Sving av gamle E6 ved Tuv skole på Ronglan.

• Følg veien i ca 3 km (over Veieshøgda) til Perhaugen til skiltet med parkering og Våttåberget.

• Kan også kjøre Sjøvegen fra Skogn og ta av på Strandkorsen, kjør ca. 1 km til Perhaugen.

• Følg skogsvei/sti og skilting til Våttåberget,

• Slakt å gå i starten, noe stigning mot toppen.

• Avstand fra parkering: 1,5 km til toppen.

• Ca. 30 min å gå til toppen.

Alternativ 2: Fra Strandkorsen

• Parker ved Strandkorsen på Eknesveien fra Skogn.

• Merket parkering - Våttåberget,

• Følg skilting via Kjølen til toppen.

• Avstand fra parkering til toppen: 2,5 km.

• Ca. 40-50 min å gå til toppen

• Fin sti/skogsvei hele veien, noe stigning.

Alternativ 3: Fra Kjølen

• Sving av Eknesveien mellom Ronglan og Ekne ved Kjølstad,

• Følg skilting til Kjølen,

• Merket parkering på gårdstunet.

• Følg skilting til toppen,

• Ca. 1 km å gå til toppen.

• Noe stigning mot slutten.

• Ca. 30 min å gå til toppen

• Kassen henger inne i Gapahuken på toppen.

• Mulighet for rundtur ved å gå veien fra Perhaugen til Strandkorsen eller motsatt.

Godt å våttå om Våttåberget

Beliggenhet 248 moh på en topp mellom Ekne og Ronglan.

Våttåberget er et flott turmål.

På Våttåberget er det bygd et flott utsiktstårn.


Gapahuk og fin bålplass på toppen. Ved tilgjengelig.


Kan være snø/is enkelte steder. Godt fottøy anbefales.


Vanskelighetsgrad: Krevende tur. – ikke tilgjengelig for rullestol.


Våttåberget hadde ca.3.100 besøk i 10 på topp 2019.Du kan gå fra Perhaugen, Strandkorsen eller Kjølen.