Neida, han ble slett ikke alene

Ola Bosnes spilte og forklarte under arrangementet i Stiklestad kirke. Foto: Per Gunnar Svendsen 

Kultur

Det er så lett å ta feil. Jeg trodde, i likhet med mange andre, at orgel er et tungrodd instrument.