Dagens historie

Psykiatrisk klinikk i Levanger er 40 år. Den kom til under en hard politisk kamp.

Den første tegningen av den nye psykatriske klinikken ved sykehuset, slik den ble presentert i Levanger-Avisa i november 1975.  

Kultur

I Wilhelm Keilhaus verk, Det norske folk liv og historie, skriver forfatteren at den eneste klasse rundt 1840 som har det like vondt som festningsslavene er de sinnssyke. Men nye tanker om hvordan et samfunn behandler syke mennesker kommer i kjølvannet av Opplysningstiden, verdens endres, også for den syke. Men Nord Trøndelag ligger til langt inn i det tyvende århundre i en bakevje