Morgenrapporten

Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon

Nordmenn blir preget av livet under koronakrisen. Nå viser undersøkelser en stor økning i symptomer på angst og depresjon.  Foto: Frank May

Kultur

Det var ikke så mye å finne på blokka til operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt torsdag morgen.

Vinterværet vedvarer, og ser ikke ut til å slippe taket med det første heller.

Men trønderne ser ut til å ha tilpasset seg de unormale kjøreforholdene etter noen dager med glatte veier mange steder.

Gaasvik sier at slik politiet vet, så har det ikke vært ulykker på veiene i løpet av natten.

– En stille og rolig natt over hele Trøndelag, tror jeg er en grei beskrivelse å oppsummere, sier operasjonslederen.

Grått og trist

Når det gjelder været så kan det se ut som det kan finnes et håp ut i neste uke. Da er prognosene at det kan bli tosifret på termometeret, og da snakker vi om røde tall - hvis noen skulle være i tvil om det.

Slik så det ut på veien forbi Innsmoen torsdag morgen.  Foto: Statens vegvesen.

Men de nærmeste to dagene som er det grått og trist i lavlandet, men kommer vi litt lenger opp i høyden så vil nedbøren komme som snø.

Møtes igjen

I dag klokka ni møtes både administrasjonsutvalget og formannskapet i Verdal.

I møteinnkallingen står det blant annet:

Gjør oppmerksom på at alle må forholde seg til smittevernreglene. (Avstand, ingen håndhilsning m.m.).

Det bes derfor også om at hver enkelt tar med seg egen mat og drikke til møtet.

Sakslista formannskapsmøtet:

Delårsrapport 1/2020

Utbytte fra NTE 2018 – Til fordeling

Trondheim Havn IKS – godkjenning av selskapsavtale

Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.04.2020

Høringsuttalelse: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggekvalitetsutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024

Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting

Angst og depresjon

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort en undersøkelse som viser en to- til tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronakrisen.

Funnene er basert på en representativ undersøkelse av 10.084 voksne i Norge, melder NRK. Forskerne så på de tre første ukene med smitteverntiltak.

– I likhet med under tidligere større pandemier ser vi en klar økning i angst- og depresjonssymptomer, sier Omid Ebrahimi, som er stipendiat ved psykologisk institutt på UiO.

Han har ledet studien.

– Det er veldig viktig å nevne at for de aller fleste vil dette være forbigående når tiltakene gradvis lettes på, men for noen vil disse symptomene ha langtidskonsekvenser, og dette skal vi følge med på videre, sier Ebrahimi til NRK.

Kirkens SOS melder samtidig om en økning på 25 prosent i antall henvendelser sammenlignet med samme periode i fjor. Antall personer som ringer til nødtelefonen med selvmordstanker, har doblet seg.