Kultursjefen i Levanger: – Tiltakene er nødvendige

En solid Dette er en museumsfaglig utredning, mener Guri M. Sivertsen om den fyldige rapporten som beskriver forslagene til framtidig organisering av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

– Jeg stiller meg fullt og helt bak flertallet. Det har vært en god prosess, og det er gjort et solid arbeid, ikke minst fra Johan Fredrik Urnes fra Trøndelag fylkeskommune som har hatt hovedansvaret, sier kultursjef Guri Sivertsen i Levanger.