Dagens historie

Verdal har mange vin-gårder. Andre gårder var opprinnelig en seter. Navnene på de ulike gårdene har sin egen historie.

I nedre deler av Verdal lå en meget stor gård, som het Voll. Den ble delt sist i høymiddelalderen. Mikvoll, Østvoll, Haugslia og Borgen er blatn gårdene som oppsto ved delingen. Det gjorde også Nestvoll, som vi ser på bildet (Arkivfoto).   Foto: Tor J. Friberg

Kultur

I mitt siste innlegg i Innherred brukte jeg noen begreper som har ført til at jeg er blitt oppfordret til å gi en nærmere forklaring på disse. I den sammenheng må jeg understreke at jeg hverken er navneforsker, språkforsker eller arkeolog, men jeg skal forsøke å gi en forklaring på noen av spørsmålene, og jeg understreker at dette blir bare en overfladisk oversikt. Alle gårdsnavn kan ikke behandles. Som det fremgår av nedenstående var det ca. 225 navnegårder i Verdal rundt 1350.