Det måtte tenkes nytt. Nå skal Bakgårdsfestivalen forsøke å nå hver «krik og krok» i kommunen

Prøver å nå ut til så mange som mulig. Thomans Selseth, Levanger Vel, Børge Solbakk, Hege Ovesen og Karin Nordaune Arentz fra Åsen Bygdetun, Anette Lian, Skogn Forum og Tove Nordgaard, Levanger By- og bygdelab.  Foto: Erlend Aune

Kultur

– Det behøver ikke nødvendigvis være på grendehuset i bygda. Mange steder finnes det en låve eller et annet egnet sted hvor folk kan samles.