Dette arrangementet blir det heller ikke noe av i år

Sagamarsjen er en stor sosial happening med forbrødring mellom en rekke nasjoner. Her fra i fjor og en rast på vegen ned fra Høgfjellsstøtta. Det diskuteres og flires på mange språk. Noen bruker kanskje også fingerspråket.  Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Kultur

Komiteen for Sagamarsjen har bestemt at årets marsj blir avlyst.