Snakk om

Sjølvaste Snorre Sturlason kunne ikkje ha hatt nok fantasi til å skrive om det som skjer her

Grøn og kompakt, med kvessa blad og eit ilsk pågangmot. Ein hissig kar har gått laus på den høgreiste minnebautaen av Dale-Gudbrand.  

Kultur

Det er ein illeklingande, kvass ljod. Gudsjammerleg. Kva slags ståk er dette? Det går gjennom marg og bein, slik som når han Håstein gnaskrar på gråstein.