Dagens historie

Er det rett at gården fikk navn etter kua som tygde drøv?

Gården Ørtugen i Vuku. Folkeetymologien har sin forklaring på navnet. Navnet ble lokalt uttalt som Ørtøya, og dermed var dette stedet der kyrne ørtet. Øystein Walberg har en annen forklaring på Ørtugen-navnet.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

Å skrive om lokalhistorisk stoff i Innherred er en risikosport. Jeg blir stadig oppringt eller kontaktet med ønske om mer stoff eller nærmere forklaringer. Risikoen består ikke i at jeg er blitt truet på livet for å sagt ting som ikke behager. Til det er stoffet jeg behandler litt for gammelt, selv om enkelte ting strider mot gammel lærdom.