– Jeg tror jubileet i 2030 og de jubileene som kommer før det har en enorm kraft i seg.

Øyvind Håbrekke mener regjeringen bør bidra til en satsing på forskning og kunnskapsformidling i forbindelse med nasjonaljubileet i 2030.  Foto: Adresseavisen

Kultur

Olsokbålet på historiske Stiklestad markerte at det er 10 år til nasjonaljubileet i 2030. Men før det skal flere tusenårsjubileer feires.