Se hvordan den slynget seg! For tusen år siden var Verdalselven dobbelt så lang som den er i dag!

På dette gamle kartet er de antatte gamle elveløpene inntegnet som et blått bånd. Det sier seg selv at mange av disse sporene er usikre, skriver Øystein Walberg. 

Kultur

Øystein Walberg tar oss med på en lang reise når han skriver om livsnerven i Verdal, Verdalselven. Gjennom tusenvis av år har elven slynget seg på kryss og tvers gjennom dalen. Fra fossen i Vuku og ned til fjorden strekke den seg i 16 - 17 kilometer. For ett tusen år siden var den nesten dobbelt så lang, 32 kilometer.