Bibliotekarer fikk blomster: – De gjør en kjempeviktig jobb for barn og unge

Skolebibliotekarene i Levanger får oppmerksomhet.  

Kultur

1. september var nasjonal bibliotekdag og i år er tema for dagen skolebibliotek.

Biblioteksjef Yngvild Sudenius Knudsen og skolebibliotekansvarlig ved Levanger bibliotek, Tone Grønnesby reiste rundt til alle skolebibliotekene i forkant av dagen og delte ut blomsterbuketter og bokmerker til skolebibliotekarene, som takk for den viktige jobben de gjør i skolene.

Leseglede

– Disse gjør en kjempeviktig jobb for barn og unge i kommunen vår. De bidrar til økt leseglede og leseferdigheter. De bruker det de har av begrensede ressurser for å gjøre bibliotekene innbydende for barna, og bruker mye tid på å skaffe litteratur som fenger og som ungene ønsker seg. De fortjener virkelig en påskjønning, sier biblioteksjef Yngvild S. Knudsen.

Alle har skolebibliotek

Skolebibliotekarene er vanlige ansatte ved skolene som har mange andre oppgaver enn bare skolebiblioteket.

Slik ser skolebiblioteket på Frol ut.  

Det er skolebibliotek på alle skolene i Levanger: Ytterøy, Åsen, Ekne, Skogn, Nesheim, LUSK, Frol og Halsan.

Utstilling

Norsk Bibliotekforening markerer hvert år Nasjonal bibliotekdag den 1. september. Den markeres i bibliotek over hele landet, på ulike vis. I år er tema for markeringen Skolebibliotek. Og det er ikke tilfeldig at fokus på skolebibliotekene kommer nå. Før jul la opplæringslovutvalget fram en innstilling der begrepet «skolebiblioteket» foreslås fjernet i opplæringsloven. Elevene skal ikke ha rett på skolebibliotek i skoletida, men ha tilgang til bibliotek i kommunen. For Levanger sin del vil dette si at elevene på Åsen, Ekne, Ytterøy og Skogn må ta buss (og ferge) til Levanger for å besøke bibliotek i skoletida, i stedet for å ha tilgang til bøker på sin egen skole.

1. september vil det stilles ut bilder fra de ulike skolebibliotekene på Levanger bibliotek.