Spørsmålet som melder seg, er da: Når og hvorfor skiftet bekken løp?

Korsådalsbekken renner i dag gjennom museumsområdet på Stiklestad. Det har den gjort de siste 600 - 700 år. Før den tid rant den gjennom Bjønndalen, øst for gravfeltet på Hegstad.  Foto: Tor J. Friberg

Kultur

Gjennom museumsområdet på Stiklestad renner en bekk. Navnet på bekken er Korsådalsbekken. Selve navnet er en merkverdighet. Første del av navnet er Korsådalen. Dette skulle derfor innebære at dalen er blitt gravd ut av Korsåa. Så, gjennom lang tid, har begrepet å mistet sin betydning, og bekken eller åa som rant gjennom denne dalen, fikk utvidet navnet til å bli Korsådalsbekken. Smør på flesk.