I 1030 var Stiklestad en gård. Den lå trolig her, ved dagens langhus.

I 1030 var det én Stiklestad-gård, og den lå trolig oppe på terrassen i nærhet av dagens langhus. Arkeologiske undersøkelser av området der parkeringsplassen for SNK nå ligger, har vist at muligens lå gården en gang lå nede på sletten her.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

Slaget på Stiklestad har vært sentralt i Norges historie til alle tider. På grunn av at «terrenget og kartet» ikke stemmer med hverandre, har det opp gjennom tiden blitt fremsatt mange teorier. Slaget kan ikke ha stått her, men det må ha funnet ved Bjartnes eller Øgstad, er det foreslått. Begge disse stedene ligger jo innenfor grensen av Stiklestadgrenda. Her er imidlertid kildene helt klare og utvetydige. Slaget sto på Stiklestad.