Etter det store raset ble det bygd en kanal. Det var for å hindre nye ras.

Her er artikkelserien om Verdalselven ved veis ende. Øystein Walberg har da tatt oss opp fra fjorden og til dette området, rett nedenfor Holmen gården der Inna møter Helgåa. Det er herifra at det heter Verdalselven.  Foto: Svetlana Povarova Ree

Kultur

Siste artikkel i Øystein Walbergs fortelling om Verdalselven handler om strekningen fra Vola (Volen) til samløpet mellom Helgåa og Inna.