Levangsbyggen tror hun vet hvorfor Trøndelags store dikter ble glemt i litteraturhistorien

Magnhild Folkvord kommer til Levanger bibliotek 14. oktober.   Foto: Brian Cliff Olguin

Kultur