Måtte avlyse en helt spesiell forestilling, men får kompensasjon

Anne Frank spilles av Johanna Hermann Selseth.  Foto: Hans Marschhäuser

Kultur

Verdal Teaterlag ble engasjert av Verdal kommune til å fremføre et utdrag fra Anne Franks dagbok på frigjøringskonserten på Falstad den 9. mai i år. Slik gikk det ikke.