40 år med Aulaen:

Antyder oppsetting av et historisk stykke i 2030

Arnulf Haga og Svein Nordin i et muntert møte i forbindelse med en av Riksteatrets forestillinger i Aulaen.  Foto: Rune Dillan

Kultur

Aulaen er for de store oppsetninger, noe Arnulf Haga har et stort hjerte for.