Fløtta ut

Tilbake i Verdal for å skremme ungene

Skuespiller Janne Brit Rustad gikk videregående i Verdal, og kom tilbake også senere som teaterstudent. I høst har hun også vært gjestende verdaling mens Våkennatt spilles for Den kulturelle skolesekken.  Foto: Privat

Kultur

– Vi markerer jubileet med våkennatt for 10-13-åringene, ler skuespilleren, sjefen og klovnen.