Gjør en uvurderlig jobb i et hus med en lang og innholdsrik historie

Kafè-bestyrer Torbjørn Bye, flankert av kjøkkensjefene Elin Arntsen (til venstre) og Torild Woldseth.  Foto: Einar Bjørsmo

Kultur

Et drøyt steinkast fra den idylliske Moeparken, står det en lav, hvitmalt bygning. Skiftende eiere/leietakere har opp gjennom åra drevet en eller annen form for forretningsvirksomhet i dette huset. En av de som fattet interesse, var Norsk Hydro, som i slutten på 50-tallet kjøpte bygningen og etablerte bensinstasjon.