Nå kan han få ei gate oppkalt etter seg

Bjarne Slapgard har lagt igjen mange kulturelle spor etter seg i Verdal.  Foto: Arkivfoto

Kultur

Coop-kvartalet skal bli endevendt i løpet av de neste årene i forbindelse med en større ombygging. Forslaget til detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18 åpner for nye tverrgater øst - vest. Det vil i sin tur føre til behov for nye gatenavn.