Planlegger for spel - men krever rask avklaring

Spelet om Heilag Olav skal etter planen settes opp igjen sommeren 2021. Her fra 2019-oppsetningen.  Foto: Tor Ole Ree

Kultur

Billettsalget har allerede startet, men nå haster det for Stiklestad Nasjonale Kultursenter å få avklaringer på om forestillingene kan gå som planlagt den 29. juli, 30. juli, 31. juli og 1. august. Nå har spelprodusenten gått i dialog med kulturdepartementet for å sikre gjennomføringen.