Hun skal være med og avgjøre hvordan den norske festivalsommeren blir

Ingegerd Eggen er avdelingsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 

Kultur

Kulturminister Abid Q. Raja har etablert en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. Tirsdag ble det kjent at SNK er en av representantene i gruppen, som skal se på hvordan sommerens store arrangementer og festivaler kan gjennomføres. Det ut fra tre tenkte scenarioer, fra et pessimistisk scenario til et mellom-scenario og et optimistisk scenario.