Det tok 129 år, men nå er det gjort

Levanger Musikkforening fikk, til tross for et begrenset år, markert 1. mai i 2020 også.   Foto: Tor J. Friberg

Kultur

Levanger Musikkforening gjennomførte tirsdag 9. mars 2021 et digitalt årsmøte, for første gang i korpsets 129-årige historie. 19 medlemmer deltok, av en aktiv medlemsmasse på 29 musikanter. I tradisjonell stil ble årsmelding, regnskap og valg gjennomført. Styret la videre frem planer for stor feiring av jubileum i 2022, da korpset fyller 130 år.