Det er nærliggende å gaule «Julekake, julekake, hjembakt brød!»

Krumkaken som nylig dukket opp har holdt stand. 

Kultur

«Én svale gjør ingen sommer», heter det. Det kan så være. Men hva skal man si om én krumkake når mai står for døra? Det er nærliggende å gaule «Julekake, julekake, hjembakt brød!»